Sådan hastighedsoptimerer du din WordPress side på under 30 minutter

Få styr på din load-hastighed og få en lavere afvisningsprocent

Hvis hjemmesidens load-tid går fra 1 til 3 sekunder, så stiger din afvisningsprocent med 33% – hvis din side derimod tager 5 sekunder eller mere om at loade, så stiger din afvisningsprocent til hele 90%! Kilde: Neil Patel

Derfor er det SUPER vigtigt for dig, at du har en hurtig hjemmeside, da hurtigere hjemmesider har en højere konverteringsrate.

Vi kan sikkert også godt blive enige om, at der ikke er noget værre end en langsom hjemmeside. Du har garanteret selv prøvet det. Man venter…. Og venter… Til sidst vælger langt de fleste bare at lukke siden ned og finde en anden hurtigere hjemmeside. Dette bør ikke være tilfældet med din hjemmeside!

Med hastighedsoptimering kan du helt undgå dette, og derved vinde brugere fra dine konkurrenter og konvertere dem til kunder. Læs med her og få guldkornene!

Jeg vil i denne blog forsøge at guide dig gennem en hurtig og nem hastighedsoptimering af din WordPress side, samt give dig gode råd med på vejen.

Lazyload, WP Rocket og Smush

Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ikke er den største fan af plugins, MEN der er faktisk nogle, der kan hjælpe dig med din optimering. Dem vil jeg komme nærmere ind på her.

Lazyload er fordelagtigt, da den først loader billeder og iFrames, idet brugeren skal se dem. Det giver færre http-anmodninger og din indlæsningstid bliver samtidig væsentlig hurtigere. Så se at få slået Lazyload til hurtigst muligt. Det kan du bl.a. gøre gennem WP Rocket og Smush.

  Teknisk SEO bør aldrig undervurderes

Smush gør, at alle dine billeder fylder mindre. Hvis du ikke ønsker at gå ind og optimere alle dine billeder enkeltvis, hvis du f.eks. har en større hjemmeside, så skal du slå Smush til. Det forringer IKKE din billedkvalitet, men det er et medvirkende element til, at din indlæsningstid bliver hurtigere.

Hummingbird

Hvis du ikke ønsker at bruge Auto-optimize, så kan du med fordel anvende det, der hedder Hummingbird PRO. Her kan du selv gå ind og styre samt samle din CSS-filer eller andre filer, du ønsker at samle.
Dog skal du være påpasselig, når du bruger Hummingbird. Hvis du ikke helt ved, hvad du foretager dig, kan du risikere, at du kommer til at crashe din hjemmeside. Derfor er det vigtigt, du tager en backup af din hjemmeside – og tjek, at den fungerer 100% efterfølgende.

Det vil være ærgerligt at stå med en lynhurtig hjemmeside, der ikke fungerer, som den skal.

Sidst, men ikke mindst

Jeg har tilføjet et script nederst her i bloggen. Det kan du lægge direkte ind i din Htaccess fil, som du finder på din server. Hvis du ikke selv ved, hvordan det skal gøres, så kan du spørge din programmør eller vedkommende, der står for den del.

Det er et stykke kode, der sørger for, at din hjemmeside bliver hurtigere. Det sker ved, at vi forbedrer dine Expires headers og din cash. Det er nemt at sætte ind – og det kan ofte betyde en stor forbedring på din hjemmeside.

Jeg håber, ovenstående har gjort dig klogere, og at du er klar til at komme i gang med at hastighedsoptimere din hjemmeside. Det har STOR betydning for din afvisningsprocent, som har STOR betydning for din konverteringsrate. Så bare kom i gang!

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresDefault A0

<FilesMatch "\.(css)$">
ExpiresDefault A691200
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav|mp4|m4v|ogg|webm|aac|eot|ttf|otf|woff|svg)$">
ExpiresDefault A691200
</FilesMatch>
</IfModule>

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on
ExpiresDefault "access plus 30 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 15 days"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 months"
ExpiresByType image/png "access plus 1 months"
ExpiresByType text/js "access plus 1 months"
ExpiresByType text/javascript "access plus 1 months"
</IfModule>

<IfModule mod_headers.c>
 <FilesMatch "\.(txt|xml|js)$">
  Header set Cache-Control "max-age=691200"
 </FilesMatch>

 <FilesMatch "\.(css)$">
  Header set Cache-Control "max-age=691200"
 </FilesMatch>

 <FilesMatch "\.(flv|ico|pdf|avi|mov|ppt|doc|mp3|wmv|wav|mp4|m4v|ogg|webm|aac|eot|ttf|otf|woff|svg)$">
  Header set Cache-Control "max-age=691200"
 </FilesMatch>

 <FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf|webp)$">
  Header set Cache-Control "max-age=691200"
 </FilesMatch>
</IfModule>

FileETag MTime Size
<ifmodule mod_expires.c>
 <filesmatch "\.(jpg|gif|png|css|js)$">
    ExpiresActive on
    ExpiresDefault "access plus 1 year"
  </filesmatch>
</ifmodule>

<IfModule mod_deflate.c>
	SetOutputFilter DEFLATE
  <IfModule mod_setenvif.c>
    <IfModule mod_headers.c>
      SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
      RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
    </IfModule>
  </IfModule>
  <IfModule mod_filter.c>
    AddOutputFilterByType DEFLATE "application/atom+xml" \
                   "application/javascript" \
                   "application/json" \
                   "application/ld+json" \
                   "application/manifest+json" \
                   "application/rdf+xml" \
                   "application/rss+xml" \
                   "application/schema+json" \
                   "application/vnd.geo+json" \
                   "application/vnd.ms-fontobject" \
                   "application/x-font-ttf" \
                   "application/x-font-opentype" \
                   "application/x-font-truetype" \
                   "application/x-javascript" \
                   "application/x-web-app-manifest+json" \
                   "application/xhtml+xml" \
                   "application/xml" \
                   "font/eot" \
                   "font/opentype" \
                   "font/otf" \
                   "image/bmp" \
                   "image/svg+xml" \
                   "image/vnd.microsoft.icon" \
                   "image/x-icon" \
                   "text/cache-manifest" \
                   "text/css" \
                   "text/html" \
                   "text/javascript" \
                   "text/plain" \
                   "text/vcard" \
                   "text/vnd.rim.location.xloc" \
                   "text/vtt" \
                   "text/x-component" \
                   "text/x-cross-domain-policy" \
                   "text/xml"

  </IfModule>
  <IfModule mod_mime.c>
    AddEncoding gzip       svgz
  </IfModule>
</IfModule>

Få en gratis SpeedTest & SEO gennemgang af din hjemmeside? Udfyld kontakt-formularen nedenunder!

  Er din hjemmeside SSL-certificeret - eller taber du 60% af webbrowser brugerne direkte på gulvet?

 

Menu